Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phuket không chỉ có nắng vàng, biển xanh