Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngả nghiêng trên những con đường dốc nhất thế giới