Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Màn giả chết đuối thử lòng voi và cái kết cảm động