Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoảng hồn cá sấu dài 2m lao xuống bể bơi tấn công du khách

Cô gái cố vùng vẫy, bơi thoát con cá sấu.
Cô gái cố vùng vẫy, bơi thoát con cá sấu.