Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Du khách “dựng tóc gáy” vì bị bầy gấu vây quanh ô tô