Cơ hội chinh phục Sơn Đoòng giữa lòng Hà Nội

BTC sẽ dựng không gian để du khách cảm nhận được hành trình chinh phục Sơn Đoòng ngay giữa lòng Hà Nội. Ảnh: TL
BTC sẽ dựng không gian để du khách cảm nhận được hành trình chinh phục Sơn Đoòng ngay giữa lòng Hà Nội. Ảnh: TL