Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

5 cây cầu nối liền Sài Gòn với các tỉnh lân cận