Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đau đầu với karaoke tự phát

Cảnh hát karaoke mọi lúc mọi nơi khiến người dân bị quấy nhiễu bởi ô nhiễm tiếng ồn.
Cảnh hát karaoke mọi lúc mọi nơi khiến người dân bị quấy nhiễu bởi ô nhiễm tiếng ồn.