Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Từ "mạng người không quan trọng" đến "học viên óc lợn"...

Hiện trường vụ tai nạn dẫn đến phát ngôn gây sốc: "mạng người không quan trọng". Ảnh: PV
Hiện trường vụ tai nạn dẫn đến phát ngôn gây sốc: "mạng người không quan trọng". Ảnh: PV
Hiện trường vụ tai nạn dẫn đến phát ngôn gây sốc: "mạng người không quan trọng". Ảnh: PV
Lên top