Trung tâm tiếng Anh của giáo viên chửi học sinh "óc lợn" đóng cửa, gỡ biển hiệu