Cô giáo mắng học viên là “óc lợn” chỉ xuất trình bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến chỉ xuất trình được bản sao Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tại thời điểm kiểm tra ngày 7.5. Ảnh: TL
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến chỉ xuất trình được bản sao Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tại thời điểm kiểm tra ngày 7.5. Ảnh: TL
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến chỉ xuất trình được bản sao Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tại thời điểm kiểm tra ngày 7.5. Ảnh: TL
Lên top