Ngẫm từ chuyện thạc sỹ tuổi 85!

Cụ Lê Phước Thiệt (ảnh:Dân Trí).
Cụ Lê Phước Thiệt (ảnh:Dân Trí).
Cụ Lê Phước Thiệt (ảnh:Dân Trí).