Miễn nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương dùng bằng giả

Trụ sở Thanh tra tỉnh Hải Dương - ảnh CTV
Trụ sở Thanh tra tỉnh Hải Dương - ảnh CTV
Trụ sở Thanh tra tỉnh Hải Dương - ảnh CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM