Giám đốc Cty Thủy lợi bị cách chức vì không có bằng THPT