Truy lùng “khách hàng” của đường dây làm bằng cấp giả cực lớn tại TPHCM

Rất nhiều bằng cấp giả như thế này đã tiêu thụ ra thị trường, gây phức tạp về an ninh trật tự xã hội.
Rất nhiều bằng cấp giả như thế này đã tiêu thụ ra thị trường, gây phức tạp về an ninh trật tự xã hội.
Rất nhiều bằng cấp giả như thế này đã tiêu thụ ra thị trường, gây phức tạp về an ninh trật tự xã hội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top