Năm 2018: BOT có còn nóng?

Một cảnh hỗn loạn tại trạm thu phí BOT Cai Lậy vào tháng 12.2017. Ảnh: TRẦN LƯU
Một cảnh hỗn loạn tại trạm thu phí BOT Cai Lậy vào tháng 12.2017. Ảnh: TRẦN LƯU
Một cảnh hỗn loạn tại trạm thu phí BOT Cai Lậy vào tháng 12.2017. Ảnh: TRẦN LƯU