72 giờ ở BOT Cai Lậy

Một cảnh hỗn loạn tại trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: TRẦN LƯU
Một cảnh hỗn loạn tại trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: TRẦN LƯU