Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

72 giờ ở BOT Cai Lậy

Một cảnh hỗn loạn tại trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: TRẦN LƯU
Một cảnh hỗn loạn tại trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: TRẦN LƯU