Lời hứa của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Vnepress.net
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Vnepress.net
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Vnepress.net
Lên top