Người dân Thủ Thiêm thẳng thắn với Bí thư Thành uỷ

Người dân phải nghe buổi tiếp xúc cử tri qua chiếc loa được phát ở bên ngoài.
Người dân phải nghe buổi tiếp xúc cử tri qua chiếc loa được phát ở bên ngoài.
Người dân phải nghe buổi tiếp xúc cử tri qua chiếc loa được phát ở bên ngoài.