Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc với dân Thủ Thiêm: Những mong muốn trước giờ G

Nhiều cử tri khóc khi bày tỏ những bức xúc của mình.
Nhiều cử tri khóc khi bày tỏ những bức xúc của mình.