Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc với dân Thủ Thiêm: Những mong muốn trước giờ G

Nhiều cử tri khóc khi bày tỏ những bức xúc của mình.
Nhiều cử tri khóc khi bày tỏ những bức xúc của mình.
Nhiều cử tri khóc khi bày tỏ những bức xúc của mình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM