Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc với cư dân Thủ Thiêm: Tái định cư để cuộc sống ổn định

Tổ công tác của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân
Tổ công tác của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân