Giảm lương hưu đột ngột của lao động nữ từ ngày 1.1.2018

Việc giảm lương hưu đột ngột sẽ là cú sốc đối với LĐ nữ - Ảnh: L.T
Việc giảm lương hưu đột ngột sẽ là cú sốc đối với LĐ nữ - Ảnh: L.T