Dựng lên “cuộc đấu” giữa bầu Đức và bầu Tú – ai muốn “vung tay quá trán”?

Đừng tiếp tục cố tình dựng lên cuộc đối đầu giữa hai ông bầu nữa!
Đừng tiếp tục cố tình dựng lên cuộc đối đầu giữa hai ông bầu nữa!
Đừng tiếp tục cố tình dựng lên cuộc đối đầu giữa hai ông bầu nữa!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top