Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đèn hoa nặng kí, nặng chi phí và nặng… hiểm họa

(Ảnh: Dân Trí).
(Ảnh: Dân Trí).