Hơn 15 tỉ đồng xây dựng cổng chào trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên