Cẩm Phả dự kiến xây 2 cổng chào ở hai đầu thành phố

Một số mẫu cổng chào TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Một số mẫu cổng chào TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Một số mẫu cổng chào TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top