Lào Cai đang nắng bỗng giông lốc, mưa lớn vặn gãy cổng chào

Cổng trào từ đường Hoàng Liên rẽ vào An Dương Vương bị giông lốc vặn gẫy.
Cổng trào từ đường Hoàng Liên rẽ vào An Dương Vương bị giông lốc vặn gẫy.
Cổng trào từ đường Hoàng Liên rẽ vào An Dương Vương bị giông lốc vặn gẫy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top