Cải cách chữ viết: Dân tẩy chay, chuyên gia chê, Bộ từ chối

Mô hình cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền. Ảnh: LDO
Mô hình cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền. Ảnh: LDO