TS Đoàn Hương "vạ miệng" nói "đám quần chúng" thì nên xin lỗi

Cư dân mạng dậy sóng trước phát ngôn của TS Đoàn Hương
Cư dân mạng dậy sóng trước phát ngôn của TS Đoàn Hương
Cư dân mạng dậy sóng trước phát ngôn của TS Đoàn Hương
Lên top