Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh: “Lễ hội cầu trâu, chém lợn là phản cảm, cần loại bỏ, thay thế”

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ