“Bay chưa đúng giờ” và những cái bánh vẽ của chữ nghĩa

Hành khách bị "bay chưa đúng giờ" ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Hành khách bị "bay chưa đúng giờ" ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Hành khách bị "bay chưa đúng giờ" ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM