94 người chưa đủ chuẩn và bao nhiêu người "chưa bị lộ" còn hám danh?

Đến thời điểm này, mới có 1 tân phó giáo sư của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM xin rút khỏi danh sách phó giáo sư.
Đến thời điểm này, mới có 1 tân phó giáo sư của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM xin rút khỏi danh sách phó giáo sư.
Đến thời điểm này, mới có 1 tân phó giáo sư của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM xin rút khỏi danh sách phó giáo sư.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top