Công khai để không cho “ngụy khoa học” lọt lưới

Số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng nhanh trong thời gian qua. Ảnh: VnEconomy.
Số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng nhanh trong thời gian qua. Ảnh: VnEconomy.
Số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng nhanh trong thời gian qua. Ảnh: VnEconomy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM