Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công khai để không cho “ngụy khoa học” lọt lưới

Số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng nhanh trong thời gian qua. Ảnh: VnEconomy.
Số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng nhanh trong thời gian qua. Ảnh: VnEconomy.