Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không còn cách nào hay hơn là công khai toàn bộ hồ sơ của ứng viên giáo sư, phó giáo sư

PGS-TS Phan Quang Thế. Ảnh: NVCC
PGS-TS Phan Quang Thế. Ảnh: NVCC