Chỉ phát hiện 1 ứng viên PGS không đạt chuẩn, 93 ứng viên kia ở đâu?

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2016.
Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2016.
Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2016.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top