Đón ánh mặt trời rực rỡ trên biển Hải Tiến

Bình minh rực rỡ trên biển Hải Tiến. Ảnh: Long Hoàng.
Bình minh rực rỡ trên biển Hải Tiến. Ảnh: Long Hoàng.