Hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII

Lên top