Lính đặc nhiệm diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Lính đặc nhiệm khoe sức chiến đấu, sự khoẻ mạnh khi tham gia buổi tổng duyệt bảo vệ Đại hội. Ảnh: XT
Lính đặc nhiệm khoe sức chiến đấu, sự khoẻ mạnh khi tham gia buổi tổng duyệt bảo vệ Đại hội. Ảnh: XT
Lính đặc nhiệm khoe sức chiến đấu, sự khoẻ mạnh khi tham gia buổi tổng duyệt bảo vệ Đại hội. Ảnh: XT
Lên top