TP.HCM nâng cấp, mở rộng hệ thống tiếp nhận sự cố hạ tầng kĩ thuật

Công bố việc hoàn tất nâng cấp, mở rộng hệ thống 1022 (ảnh: PK).
Công bố việc hoàn tất nâng cấp, mở rộng hệ thống 1022 (ảnh: PK).
Công bố việc hoàn tất nâng cấp, mở rộng hệ thống 1022 (ảnh: PK).