Năm 2018, EVNNPC nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương. Ảnh: P.V
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương. Ảnh: P.V
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương. Ảnh: P.V