Quân đội Mỹ nâng tầm bắn lựu pháo M-777 lên gấp đôi