Những chiếc Iphone X đầu tiên về Việt Nam giá bao nhiêu?