Mô hình “Thành phố thông minh” ở Nha Trang được xây dựng như thế nào?

Ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - và lãnh đạo Microsoft Việt Nam ký biên bản ghi nhớ xây dựng Nha Trang thành phố thông minh. Ảnh: T.Thúy
Ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - và lãnh đạo Microsoft Việt Nam ký biên bản ghi nhớ xây dựng Nha Trang thành phố thông minh. Ảnh: T.Thúy