Xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc tại Tổng kết hợp phần Dự án Xây dựng Khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong Lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc tại Tổng kết hợp phần Dự án Xây dựng Khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong Lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc tại Tổng kết hợp phần Dự án Xây dựng Khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong Lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top