BHXH VIỆT NAM:

Xây dựng “Hệ sinh thái 4.0’” phục vụ người dân và doanh nghiệp

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn. Ảnh: H.A
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn. Ảnh: H.A
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn. Ảnh: H.A
Lên top