NĂM 2019:

Chỉ tiêu bao phủ BHXH phải đạt 32,3%

Từ nay đến cuối năm 2019, ngành BHXH sẽ đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trong đội ngũ CNLĐ. Ảnh: H.A
Từ nay đến cuối năm 2019, ngành BHXH sẽ đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trong đội ngũ CNLĐ. Ảnh: H.A
Từ nay đến cuối năm 2019, ngành BHXH sẽ đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trong đội ngũ CNLĐ. Ảnh: H.A
Lên top