ĐIỂM SÁNG THỰC HIỆN BHXH:

Đa dạng hình thức tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội

LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp. Ảnh: Đ.B
LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp. Ảnh: Đ.B
LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp. Ảnh: Đ.B
Lên top