Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng bình đẳng giới trong việc làm, chế độ phúc lợi

Hội thảo Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp tổ chức. Ảnh Mai Dung
Hội thảo Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp tổ chức. Ảnh Mai Dung
Hội thảo Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp tổ chức. Ảnh Mai Dung
Lên top