Sức khỏe công nhân Chilisin Hải Phòng sau khi nhập viện nghi do bữa ăn ca

Phần lớn Công nhân KCN VSIP Hải Phòng ổn định, ra viện sau khi phải nhập viện tối 20.6. Ảnh CTV
Phần lớn Công nhân KCN VSIP Hải Phòng ổn định, ra viện sau khi phải nhập viện tối 20.6. Ảnh CTV
Phần lớn Công nhân KCN VSIP Hải Phòng ổn định, ra viện sau khi phải nhập viện tối 20.6. Ảnh CTV
Lên top