LĐLĐ Hải Phòng: Linh hoạt tổ chức đối thoại trong bối cảnh dịch bệnh

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đánh giá kết quả thực hiện đối thoại tại nơi làm việc. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đánh giá kết quả thực hiện đối thoại tại nơi làm việc. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đánh giá kết quả thực hiện đối thoại tại nơi làm việc. Ảnh MD
Lên top